Language
Video - 1. Uppvärmning

Totalt Varaktighet: 00:15:37
Förberedelseträning
Uppvärmning - basövningar
Uppvärmning - grepp och fallteknik
Uppvärmning - dynamisk streching